O nas

Stowarzyszenie SOS dla Trzeźwości istnieje od 2002 roku.
Wydarzeniem, które przyjmujemy jako rozpoczęcie działalności było zebranie założycielskie w dniu 15 lutego 2002r.

OBSZARY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „SOS” DLA TRZEŹWOŚCI

  • Edukacja społeczna polegająca na informowaniu o negatywnych skutkach picia napojów alkoholowych, kierowana do wszystkich środowisk.
  • Profilaktyka, promowanie i propagowanie trzeźwego stylu życia.
  • Zapewnianie optymalnych świadczeń terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla ludzi nadużywających alkoholu, chcących zerwać z nałogiem.
  • Wspieranie działań które zapobiegają lub zmniejszają szkody związane z uzależnieniem.
  • Działalność i współpraca międzynarodowa z programami unijnymi, dotyczącymi profilaktyki przeciwalkoholowej.
  • Tworzenie nowych programów działania, ulepszanie dotychczasowych oraz monitorowanie postępów.
  • Integrowanie organizacji zajmujących się problematyką uzależnień.
  • Zaspokajanie edukacyjnych i kulturalnych potrzeb członków, oraz organizowanie życia koleżeńskiego w Stowarzyszeniu.
  • Pomoc osobom cierpiącym na inne niż alkoholizm uzależnienia, osobom współuzależnionym i pokrzywdzonym.

Partnerzy

Jezuici Borpa
Kapitał ludzki

Strona zrealizowana w ramach projektu "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej III" który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.kpowes.org.pl

Europejski fundusz społeczny